Termowizja z drona

drone thermovision

  • Analiza postępu inwestycji budowlanych (drogi, kolej, hale, bloki mieszkalne),
  • Termowizja budynków (mostki cieplne),
  • Sprawdzanie wydajności paneli słonecznych (wydajność paneli fotowoltaicznych, pv),
  • Inspekcje budynków, konstrukcji, mostów z powietrza,
  • Inspekcja betonowania z wykorzystaniem termowizji,
  • Zdjęcia działek budowlanych z drona,
  • Lokalizacja awarii ciepłociągów, wodociągów,
  • Akcje poszukiwawcze, ratownicze,
  • Wiele innych (zapytaj!)

Drony, pasja która pomaga zoptymalizować budowę

Nasz zespół interesuje się Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi już od kilku lat. Szerokie horyzonty inżynierskie tylko temu pomogły.
Posiadamy licencje wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, która umożliwia na realizację lotów komercyjnych zgodnie z literą polskiego prawa. Praktyka która została zdobyta na przestrzeni ostatnich kilku lat zaowocowała zakupem profesjonalnego sprzętu. Posiadamy na swoim wyposażeniu Statek Powietrzny który nie tylko rejestruje obrazu światła widzialnego, lecz także podczerwonego tzw. termowizja.

Energia słoneczna, panele fotowoltaiczne

Jakie może mieć zastosowanie taki sprzęt? To niesamowite jak bardzo szerokie. W obecnych czasach ludzkość coraz bardziej spogląda w kierunku energii elektrycznej produkowanej dzięki promieniowaniu słonecznemu. Pierwszy z zastosowań więc jakie się od razu nasuwa, to kwalifikacja gruntów pod kątem nasłonecznienia pod elektrownie fotowoltaiczne. Jak miałoby się to odbywać? Otóż na identyfikacji miejsc w których temperatura gruntu jest najwyższa. Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej, należy dbać o jej stan techniczny. Dzięki niniejszej kamerze termowizyjnej, można bardzo szybko zidentyfikować uszkodzone lub zabrudzone panele.

Drony w Budownictwie

Następnym z zastosowań kamery termowizyjnej jest niewątpliwie budownictwo. Dzięki ciągłej presji obniżania wytwarzania CO2, jesteśmy zmuszeni optymalizować straty ciepła. Mostki cieplne, które tworzą się w miejscach źle zaizolowanych mogą odpowiadać za stratę kilkudziesięciu procent energii cieplnej! Wniosek nasuwa się sam – może posłużyć do identyfikacji punktów w budynku, w których uciekają nam każdego dnia pieniądze! Inspekcja kamerą termowizyjną z powietrza pozwala na zbadanie nie tylko elewacji budynku, jednakże również dachu.

Inspekcje sieci, lokalizacja awarii

Oczywiście, dron z kamerą termowizyjną może mieć wiele innych, specjalistycznych zastosowań. Bardzo dobrym przykładem może być również lokalizacja awarii różnych sieci np. ciepłowniczej czy elektrycznej.
Czy możliwe są inne zastosowania? Oczywiście! Wszystko zależy od Państwa potrzeb. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do zakładki KONTAKT (zapytaj!) .